Vedoucí oddělení správního řízení a právních předpisů na ministerstvu dopravy Michael Židův nedávno řekl, že cizinci zatím nemusí na české výzvy a žádosti odpovídat. Valná většina přestupků tak zůstává bez potrestání. Nově by ale přeshraniční výměna informací o pachatelích dopravních přestupků měla být povinná a členské země ji musí promítnout do národní legislativy.

Snazší je vymáhání sankcí u deliktů, které jsou klasifikovány jako trestný čin a které jsou řešené před soudem. Přeshraniční výměnu informací v takovémto případě zaručuje starší mezinárodní úmluva. Dopravní přestupky se před soudem projednávají například v Rakousku. Existuje tak paradoxní situace, kdy český řidič může být za přestupek v Rakousku pokutován, kdežto rakouského řidiče, který spáchá přestupek v ČR, české úřady s největší pravděpodobností nedohledají.

Úřady zašlou i formulář v jazyce daného státu 

Podle novely budou české úřady majiteli vozu a pravděpodobnému pachateli přestupku zasílat spolu s oznámením o zahájení správního řízení také informační formulář v jazyce daného státu. Ten bude obsahovat údaje o tom, jakého přestupku se kdy a kde podezřelý dopustil, včetně možného postihu. Podrobnější informace pak budou v samotném oznámení o zahájení řízení.

Povinnost podávat informace o majiteli vozidla by se měla týkat pouze taxativně vymezených, zejména nejzávažnějších protiprávních deliktů. Jde například o překročení povolené rychlosti, telefonování za jízdy, nezastavení auta na patřičný signál nebo jízdu pod vlivem alkoholu či drog.