Sdělil to v úterý Právu jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) s tím, že tato myšlenka by měla být součástí programu soc. dem. pro příští parlamentní volby.

„Jako stínový ministr zemědělství dobře vím, že tento strategický státní podnik má naspořeny finanční prostředky ve výši, řekněme, deseti miliard korun, a pokud nenastane krize v obchodu se dřevem, je schopen vydělat ještě další miliardy. Část těchto peněz by mohla být použita na aktivní politiku zaměstnanosti v této oblasti,“ pokračoval Hašek, jenž v úterý jednal o možnostech zaměstnávání lidí bez práce s ředitelkou jihomoravského úřadu práce Marií Cackovou.

Hašek uznává, že tato myšlenka je smělou ambicí a hned vyslovuje otázky, proč takto nevyužít strategické státní podniky v době hospodářské stagnace, proč nepomoci resortu práce a sociálních věcí. Hejtman ujistil, že smyslem uvedeného nápadu není nahnat nezaměstnané někam do lesa, nedomnívá se také, že práce v lese je tak fyzicky namáhavá, aby ji část nezaměstnaných nemohla vykonávat.

Akci by platily Lesy ČR

Výhodu vidí Hašek v tom, že kompletní strukturu včetně financování celé věci by připravily LČR, zatímco ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo metodický dohled. Stát a podnik by se pak domluvily na kontrolním mechanismu. „Společenský užitek je zřejmý,“ zdůraznil.

Státní podnik Lesy ČR byl založen k 1. lednu 1992, jeho hlavní činností je obhospodařovat většinu lesů (přes 1,3 miliónu ha). Pečuje rovněž o téměř 20 tisíc km drobných vodních toků.