Pracovníci výboru kontrolovali loni na podzim podmínky v šesti vazebních věznicích. Jako nejvíce problematické vyhodnotili nevyhovující materiální a hygienické podmínky. Kritizují také to, že vězni takřka celý den tráví zavřeni na cele bez možnosti smysluplného trávení času.

„Za jistý paradox lze přitom označit skutečnost, že se obvinění nacházejí v podstatně horších podmínkách než odsouzení, přestože jde o osoby, u nichž je třeba důsledně ctít zásadu presumpce neviny a omezovat jejich práva jen v míře nezbytně nutné k provedení úkonů trestního řízení,“ konstatoval výbor.

Jeho předsedkyně Anna Šabatová upozornila, že se výše prostředků určených na vězeňství už léta téměř nemění, zatímco počet vězňů vzrůstá. „Aby se Česká republika v oblasti výkonu vazby a trestu přiblížila poměrům obvyklým v západoevropských zemích, je nezbytné uvolnit finanční prostředky ze státního rozpočtu v takové výši, která umožní modernizaci vazebních věznic a odpovídající pokrytí odborných pracovníků pro přímou práci s vězněnými osobami,“ uvedla.

Ačkoli připustila, že přeplněným věznicím ulevila novoroční prezidentská amnestie, při níž bylo propuštěno kolem šesti tisíc vězňů, očekává s ohledem na vzrůstající trend počtu vězňů v minulých letech, že se věznice opět brzy zaplní.