V případu údajného solárního podvodu za dvě miliardy korun je v současnosti obviněno deset lidí, z toho čtyři pracovníci ERÚ.

"Dvě osoby se 31. prosince 2010 přičinily o udělení licencí dvěma fotovoltaickým elektrárnám, přestože pro to nebyly dány předpoklady a zákonné podmínky. Další dvě, mezi nimiž je i předsedkyně úřadu, úmyslně zmařily obnovu řízení, která měla vést k odejmutí těchto licencí a odstranění toho škodlivého následku," uvedl Mezlík.

Podle žalobce je mezi zmíněnými osobami ředitelka odboru licencí, která svým rozhodnutími ponechala v platnosti nezákonná rozhodnutí o udělení licencí. "Obviněná Vitásková napomohla ke spáchání tohoto trestného činu tím, že věděla o předchozích osobních a obchodních kontaktech této ředitelky odboru licencí s osobou jednající za obě elektrárny u úřadu. Tyto skutečnosti nasvědčující o její možné podjatosti zamlčela před jejím přímým nadřízeným, který ji mohl vyloučit z rozhodování," doplnil žalobce.

Podvod s licencemi

Případ se týká údajného podvodného získání licence na dvě fotovoltaické elektrárny na Chomutovsku do konce roku 2010. Podle policistů se skupina údajně snažila získat licenci a následně připojit elektrárny k distribuční soustavě elektřiny do konce roku 2010, ačkoliv obě elektrárny nebyly ještě v tomto roce dokončeny. Tím by jim byla garantována podstatně vyšší cena za výkup elektřiny než u fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2011.

Část obviněných tvoří kromě zaměstnanců ERÚ také zástupci objednavatelů a zhotovitelů elektráren. Ti jsou stíhání za podvod či pokus o něj.

Vitásková na Hradě

Vitásková se ve čtvrtek sešla na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Ten podle mluvčí Hany Burianové vyjádřil "plnou podporu úsilí předsedkyně ERÚ o výrazné snížení dotací na solární energetiku, které neúměrně zatěžují jak domácnosti, tak průmyslové podniky". [celá zpráva]