Trestní oznámení obsahuje také požadavek na vysvětlení, jakou roli hráli v procesu kontrasignace amnestie Nečasovi nejbližší spolupracovníci a zda si nechal zpracovat analýzu dopadu této amnestie.

„Trestní oznámení také požaduje, aby Petr Nečas podrobně popsal, kdy a jak proběhl akt kontrasignace rozhodnutí o amnestii. Podle autorů trestního oznámení je krajně podezřelé, že na Úřadu vlády neexistuje žádný dokument, který by se rozhodnutí o amnestii týkal. Úřad vlády je přitom ze zákona povinen zajišťovat spisovou a archivační službu ve vztahu k aktům vlády a premiéra,“ informoval Bob Fliedr, který zastupuje Karla Janečka, jednoho z předkladatelů trestního oznámení.

Trestní oznámení je podle něj doplněno i o nedávnou žádost senátorů Milana Štěcha a Miroslava Antla k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi o prozkoumání, zda se Nečas podpisem novoroční prezidentské amnestie nedopustil trestného činu. [celá zpráva]

Národní sport

Nečas tento krok glosoval s úsměvem. "V této zemi se stává národním sportem podávat trestní oznámení. Kdokoli může podat trestní oznámení na kohokoli bez jakékoli případné sankce," řekl.

Dodal, že se ze strany předkladatelé jedná pouze o zástupný krok, neboť Janečkův spolupracovník Karel Randák sám čelí trestnímu oznámení. "Nevím, jakým způsobem si to tyto dvě osoby spojují se mnou," řekl Nečas.