V deseti kontrolovaných offsetových programech měli dodavatelé závazky za 57,4 miliardy korun. Kontroloři ale při prověřování konkrétních offsetových transakcí z let 1999 až 2011 vypočítali, že tyto závazky mohly být minimálně o jednu miliardu vyšší.

Offsetové programy jsou založeny na tom, že stát zadá velkou veřejnou zakázku zahraničnímu dodavateli a zároveň ho zaváže ke kompenzacím výdajů státu například v podobě podpory exportu a investic.

Klíčové pro vyhodnocení offsetů je plnění offsetových závazků - tedy závazků, které se dodavatelé zavázali plnit v souvislosti se získáním veřejné zakázky. Závazky mohou mít podobu podílu českých firem na sjednaných dodávkách, podpory českého exportu nebo investic.

Přijmout nová opatření

Ministerstva vnitra a obrany jako zadavatelé zakázek, ke kterým se offsety váží, sledují, do jaké míry dodavatelé plní své offsetové závazky.

"Podle údajů zmíněných resortů byly splněny závazky ve výši 43 miliard korun. NKÚ ale při kontrole zjistil, že resorty do splněných závazků zahrnuly i ty, které tam nepatřily. Odpovědná ministerstva tak nesprávně uznala plnění v hodnotě nejméně 1,1 miliardy Kč," píše se ve zprávě NKÚ. Dále v offsetových programech dosud nebyly naplněny závazky v hodnotě deseti miliard korun.

Kontroloři proto doporučili příslušným resortům, aby přijaly taková opatření, která by zajistila, že tyto offsetové závazky budou využity skutečně efektivně a ve prospěch rozvoje klíčových oblastí českého průmyslu.

Stát využíval offsetové programy především v zakázkách týkajících se obrany a bezpečnosti, tedy například při nákupu obrněných vozů Pandur nebo u nájmu letounů Gripen. V srpnu 2012 vláda offsetové programy s poukazem na evropské právo zastavila.