Na dotaz, zda by pak její, klienti museli u nich zaplatit péči v plné výši ze svého Pekárek řekl: "Nemuseli. Zdravotních pojišťoven je v ČR víc."

Pekárek informoval, že kdyby lékaři měli zpětně vracet peníze, pak by to postihlo více než polovinu všech zdravotnických zařízení. "Jsme přesvědčeni, že tento požadavek je v rozporu s dobrými mravy a je neoprávněný," řekl Pekárek. Dodal, že 14. dubna by o tom měla jednat ekonomická komise správní rady VZP a do konce dubna ještě celá správní rada VZP.

Pekárek: Je to nesmysl

"Je přece nemožné, abychom se nyní dověděli o tom, že máme vracet peníze vyplacené za péči, kterou jsme odvedli v r. 2002. A to na základě nějakého bodu jejich zdravotně pojistného plánu," řekl Pekárek. Dodal, že totéž by pak mohla pojišťovna uplatnit i za rok 2003 a je to naprosto nesmyslné.

"Pojišťovna nás vlastně nutí k menšímu výkonu práce, a to by vedlo ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče," soudí Pekárek. Pokud by VZP k tomuto kroku skutečně sáhla, pak koalice poskytne právní pomoc všem, na které by opatření dopadlo.

Ministryně zdravotnictví Marie Součková ale již dříve Právu řekla, že nesouhlasí s tím, aby pojišťovna strhávala ambulantním lékařům zpětně peníze. Pekárek ji vyzval, aby jim tedy pomohla odstranit nesmyslný bod ze zdravotně pojistného plánů pojišťovny, o který se pojišťovna opírá a jež by krácení peněz umožnil.