Zda ale ministerstvo k takovému kroku přistoupí, není jisté, protože doporučení výboru pro něj není nijak závazné. Z usnesení není rovněž patrné, do jaké doby by případně mělo být vydávání karet pozastaveno.

Ministryně totiž ve středu rozeslala do připomínkového řízení novelu zákona o úřadu práce, která má zakotvit povinnost převzít kartu pro všechny občany, již pobírají sociální dávky. Dobrovolná pak má být platební funkce karty a s tím spojené zřízení tzv. technického účtu u České spořitelny, která vyhrála tendr na provozování karet.

Účast České spořitelny ztrácí smysl

Právě spořitelna ve středu přišla s oznámením, že bez této povinnosti pro ni ztrácí účast na systému sKaret smysl.

Nad sdělením spořitelny se ve čtvrtek pozastavila ministryně, která poslancům řekla, že o něm je informovaná jen prostřednictvím sdělovacích prostředků. Zopakovala, že jednání se spořitelnou budou dál pokračovat. „Není na místě, aby dnes říkala, že je to pro ni něco nového,“ prohlásila Müllerová s tím, že její zástupci o navrhované novele zákona byli informováni.

Dodala, že v průběhu jednání byla banka v jednu chvíli nakloněna navrhovanému řešení, avšak prý nechce spekulovat, proč nakonec s dobrovolností platební funkce karet a s tím spojeným technickým účtem nesouhlasí.

V průběhu jednání výboru dostali jeho členové k dispozici znění tzv. Mikulášské dohody, kterou koncem loňského roku uzavřeli zástupci ministerstva a spořitelny. Z ní ale vyplynulo, že ministerstvo na požadavek spořitelny týkající se vedení účtu přistoupilo.