Podle informací ČTK antimonopolní úřad prošetřuje pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů, které komora vydala v roce 2006 a jsou přístupné na jejím webu.

Pokud podle nich exekutor účtuje v rámci exekuční činnosti odměnu, která je nižší než cena, kterou stanovuje příslušná vyhláška, "dopouští se závažného porušení pravidel soutěže mezi exekutory".

O ničem nevíme, diví se exekutoři

Podle ÚOHS může být tento článek pravidel etiky exekutorů v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Komoře exekutorů v krajním případě hrozí i mnohamiliónová pokuta. Případem se ÚOHS podle Rafaje zabývá na základě informací z médií.

"Exekutorská komora ČR si není vědoma žádného porušení pravidel hospodářské soutěže," reagovala na informace o zahájení šetření její mluvčí Petra Báčová. Komoru prý nikdo nekontaktoval a o případu se dozvěděla až z médií.

V Česku je v posledních letech ročně skoro milión nařízených exekucí. Důvodem jejich vysokého počtu byly například důsledky ekonomické krize, finanční vyčerpanost dlužníků, proti nimž je mnohdy nařízeno více exekucí, ale také větší zájem věřitelů o služby soudních exekutorů. Odměny exekutorů se pohybují za jednotlivé úkony většinou v tisícových částkách.