Ministerstvo podepsalo "pět dodatků ke smlouvě o dodávce Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), aniž by předtím vypsalo zadávací řízení". "Stejnou chybu resort udělal také u další smlouvy z roku 2010," uvedla Málková.

Připomněla i další prohřešek resortu, kdy v roce 2011 zaplatil dodavateli IISSP dvě zálohy ve výši 249 miliónů na dobu delší než tři měsíce. Zákon o rozpočtových pravidlech přitom stanovuje, že záloha může být v takovémto případě poskytnuta maximálně na tři měsíce.

Část záloh navíc nebyla vyúčtována na konci rozpočtového roku ani okomentována v závěrečném účtu resortu, upozornil NKÚ.

Nechtěli jsme zmařit celý projekt, tvrdí resort

Resort uznal některá pochybení s tím, že již v průběhu projektu byla řešena a odstraňována. "Poskytnutí záloh umožnilo MF akceptovat vždy až úplné funkční celky a v rámci komplikovaných jednání o pokračování projektu odvrátilo hrozbu znehodnocení dosud vynaložených prostředků a zmaření celého projektu. Objem poskytnutých záloh neznamenal navýšení ceny dodávky," uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Záměr vytvořit státní pokladnu byl vládou schválen v roce 2005. Podle tehdejších předpokladů měl systém začít fungovat v roce 2010 a náklady se měly vyšplhat na 2,4 miliardy korun. Následně byl termín uvedení do provozu několikrát odsunut a kvůli rozšíření funkčnosti systému narostla i jeho cena. Z původních 2,4 miliardy na dvojnásobek, tedy 4,8 miliardy. Systém by měl být spuštěn od července 2013.

Ministerstvo k částce na realizaci uvedlo, že suma z roku 2005 nezahrnovala řadu služeb, aktualizací a funkcí.