O Klausově podpisu informoval prezidentův mluvčí Radim Ochvat. „Zákon reaguje zejména na problémy s nezletilými pacienty a podávání informací o zdravotním stavu pacientů,“ uvedl.

Svou verzi předlohy, která ruší povinný souhlas obou rodičů se zvolenou léčbou dítěte, odsouhlasili minulý týden poslanci. [celá zpráva]

Norma reaguje na řadu výtek, která se loni po zavedení této podmínky v rámci zdravotnické reformy snesla. Opatření totiž přineslo potíže, zejména v těch případech, kdy rodiče dítěte nežili spolu, případně nebyli s to se dohodnout.

Podle novely bude sice stačit souhlas dítěte s léčbou, ovšem za předpokladu, že lékař uzná, že je takový postup přiměřený s ohledem na rozumovou vyspělost pacienta. Pokud tomu tak nebude, bude nutný souhlas rodiče. Ten k tomu však bude moci zmocnit například prarodiče nebo chůvu.