Co říkáte na kauzu údajné korupce v justici, kterou minulý týden odkryla policie a v rámci níž byl obviněn žalobce František Fiala a soudce Ondřej Havlín?

Je to velmi nepříjemná záležitost, která poškodí celou justici a zase nás vrátí o pěkných pár let zpátky z hlediska důvěryhodnosti před lidmi v této zemi.

Když Havlín před časem skončil v diplomacii a rozhodl se vrátit k soudu, byl jste proti tomu. Proč?

Poté, co se pan Havlín vrátil z diplomatických služeb, oznámil mi, že chce znovu pokračovat ve funkci soudce. Domnívali jsme se, že mu jeho soudcovský mandát zanikl, a protože pan doktor Havlín na tom trval, obrátili jsme se s žádostí o stanovisko na ministerstvo spravedlnosti. To potvrdilo naši verzi, proto jsem oficiálně sdělil doktoru Havlínovi, že jako soudce pokračovat nemůže.

Co následovalo?

Havlín podal občanskoprávní žalobu, v níž se rozhodovalo podle zákoníku práce. Věc byla delegována z důvodu podjatosti mimo Městský soud v Praze. Soud jsem prohrál a bylo mi uloženo, že jsem povinen doktora Havlína jako soudce zaměstnat, a ještě jsme mu museli doplatit náhradu za mzdu za dobu od okamžiku, kdy mě požádal o návrat, do doby, kdy rozhodnutí nabylo státní moci.

Proti Havlínovi jste později podal i trestní oznámení. To směřovalo proti čemu?

To bylo minulý rok na základě naší kontrolní činnosti. Trestní oznámení jsme podali proti skutečnosti, že mělo dojít k pokusu o zásah do nezávislé rozhodovací činnosti jiné soudkyně. Ta věc byla šetřena policejními orgány, došlo k odložení té věci a policejní orgány mi záležitost postoupily ke kárnému řízení, neboť se podle nich nejednalo o trestný čin. Na základě toho pak byla podána alespoň kárná žaloba.

Dalo se to už tehdy považovat za náznak toho, že by ze strany soudce Havlína mohlo v budoucnu dojít k dalšímu pochybení?

Měli jsme pouze tento ojedinělý signál, z toho jsem usuzoval jenom ohledně této konkrétní věci.

Co říkáte na informace, že Havlín a státní zástupce Fiala zahlazovali trestné činy v dopravě?

Je to velmi smutná záležitost. Jen bych upozornil na to, že jsme se v minulosti opakovaně snažili změnit legislativní úpravu, která v hlavním městě Praze svěřuje z hlediska věcné příslušnosti veškeré trestné činy v dopravě do kompetence jediného soudu. Zatímco jinak je dána vždycky příslušnost soudu podle toho, kde k té události došlo. Nepovažoval jsem za vhodné, aby se tato agenda koncentrovala u jediného soudu. V těchto svých návrzích jsem byl ministerstvem spravedlnosti nejméně dvakrát odmítnut.

Kdyby se podařilo tento návrh prosadit, dalo by se podle vás předejít současné situaci?

Jsem přesvědčen, že by to prospělo věci. Stávající ministr spravedlnosti (Pavel Blažek - pozn.red.), který je ve funkci krátce, zatím o této iniciativě - předpokládám - neví, protože se to řešilo ještě s jeho předchůdci. Ale myslím, že tato událost by mohla být jakýmsi spouštěcím mechanismem, aby se ministerstvo spravedlnosti této naší legislativní iniciativě věnovalo.

Budete tedy nadále usilovat o prosazení tohoto návrhu?

Samozřejmě.