"Současně předpokládáme, že vláda vyčká na rozhodnutí soudu a přeruší jednání, která s církvemi vede o smlouvách, na základě kterých k vydání majetku dojde. Pokud by v nich i nadále pokračovala, bylo by to v rozporu s dobrými mravy," uvedl Filip.

Vláda nicméně ve středu s podobou smluv souhlasila a premiér Petr Nečas je chce se zástupci církví podepsat už tento pátek. Kabinet podle ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) nevidí důvod s podpisem otálet, neboť postupuje v souladu se zákonem.

K odkladu uzavření smluv vyzval vládu a církve advokát Karol Hrádela, který je právním zástupcem 18 předkladatelů senátorské stížnosti. Podpis smluv by měl být odložen do doby, než Ústavní soud o stížnosti rozhodne. Opačný postup by podle advokáta mohl být považován za "obcházení rozhodovací činnosti Ústavního soudu" a mohl by mít negativní dopady v případě, pokud by ústavní soudci stížnosti vyhověli.

Stejnou výzvu zaslaly vládě také ČSSD a samotné Věci veřejné s tím, že vláda má na uzavření smluv čas až konce letošního září. "Pokud dojde k uzavření těchto smluv o sedm měsíců před konečným termínem pro jejich uzavření, dochází k faktickému popření smyslu kontroly zákona Ústavním soudem," prohlásil poslanec VV Otto Chaloupka.