Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil s VSZ minulý týden správní řízení kvůli plošnému zveřejnění platů jeho zaměstnanců. Bradáčová na internetu zveřejnila platy včetně svého, který činí 108 200 korun měsíčně.

„Státní zastupitelství je součástí justice a já si neumím představit, že by nerespektovalo výklad nejvyšší právní soudní instance, či o něm polemizovalo,“ sdělila Bradáčová Právu. Odvolává se na verdikt Nejvyššího správního soudu, podle kterého musí úřady poskytovat informace o platech ve veřejné správě.

ÚOOÚ ke stejné otázce vydal metodické stanovisko. Podle úřadu mají občané právo na neomezené informace o platech pouze u členů vlády a vedení ústředních orgánů, vedoucích představitelů krajů a obcí. U ostatních činovníků je třeba posoudit, zda nejde o porušení práva na ochranu osobních údajů.

Bradáčová počká na rozhodnutí úřadu

„Správní řízení bylo teprve zahájeno, takže je předčasné hovořit o výši pokuty,“ sdělil Právu mluvčí ÚOOÚ David Pavlát. „ Obecně lze říci, že zákon o ochraně osobních údajů umožňuje uložit pokutu ve výši od 0 do 5 miliónů korun,“ dodal.

Bradáčová se však přiklání jednoznačně k výkladu Nejvyššího správního soudu. „Pokud je názor správního úřadu jiný, mám v rámci správního řízení právo vyjádřit ten náš, který považuji i při respektování práva na ochranu určitého typu informací, za legální a transparentní výkon veřejné moci. V dalším vyčkám na rozhodnutí úřadu,“ podotkla vrchní žalobkyně.