Nyní mohou podle informací z výboru pozbýt dlouhodobé vízum a povolení k trvalému pobytu jen cizinci odsouzení pro úmyslný trestný čin na dobu delší než tři roky.

Zpřísnění navrhl bezpečnostní výbor.

Předloha začleňuje do českého právního řádu dvě evropské směrnice. Cílem je vybudování takzvaného společného evropského azylového systému, který by měl zajistit stejnou azylovou politiku všech členských států.

Rozšíření působnosti i na lidi s mezinárodní ochranou vychází z předpokladu, že možnost získat postavení rezidenta napomůže k jejich plné integraci. Novela má také pomoci zajistit větší ochranu azylantů nebo lidí s doplňkovou ochranou, která se poskytuje lidem, jimž v jejich vlasti hrozí mučení.