Zákon dal starostům nástroj proti zlodějíčkům, narkomanům či alkoholikům popíjejícím na veřejnosti, narušitelům nočního klidu nebo třeba sportovních a kulturních podniků, žebrákům obtěžujícím lidi na ulicích i proti prostitutkám nabízejícím své služby blízko škol. Tedy proti těm, kteří se dopustí opakovaně jednání, na které nedosáhne kvalifikace trestného činu či závažného přestupku.

Na tři měsíce delikventa mohou ve správním řízení vykázat mimo obec, kde nemá trvalé bydliště, pokud se úmyslně dopustí některého z přestupků. Pokuty se ukázaly na tyto lidi krátké, většinou je ani nezaplatili, a tak se parlament rozhodl na návrh bývalé chomutovské primátorky Ivany Řápkové (ODS) přitvrdit.

Nová úprava přestupkového zákona začala platit před měsícem. Na čtvrteční seminář se do Sněmovny sjeli starostové, aby ladili noty, jak naplňovat literu zákona.

Podle Řápkové, která pochází z Ústeckého kraje, kde dochází k vykázání pachatelů přestupků nejčastěji, nehrozí masívní nadužívání nového institutu. Podle ní jsou nastaveny takové podmínky pro jeho uplatnění, které tomu brání.

Připustila, že k dokonalosti ještě chybí centrální registr přestupků, aby bylo možné postihnout i recidivisty, kteří se stěhují z místa na místo.

Trvalý pobyt je pro obce překážkou

Podle účastníků semináře je třeba dořešit mj. jednoznačné vymezení pojmů novely přestupkového zákona, které jasně řeknou, jakého území se vykázání týká. Jak uvedl šéf chomutovské městské policie Vít Šulc, který působí v Kolegiu ředitelů městských policií statutárních měst, v jejich městě se tento problém týká skupiny zhruba desítky prostitutek, které si pro své shánění zákazníků vybrali klidnou část města s rodinnými domky.

Některé z nich totiž mají i trvalý pobyt ve městě, což je podmínka pro to, aby se jich vykázání z obce netýkalo, proto jim bude zakázána jen ta část, kde svou činnost provozují. Naopak, celý Chomutov bude zakázaným městem pro alkoholiky, kteří sem dojíždějí z Jirkova, kradou lahve v samoobsluze a pak pijí v místním parku.

Bude také třeba jasně určit, jaké přestupky budou považovány za recidivu. Jak upozornil vedoucí právního oddělení pražské městské policie Pavel Vetešník, že zákon hovoří o „obdobném“ nikoli „stejném“ jednání.

Podle Řápkové se města budou v postihování přestupků novou sankcí spoléhat právě na městské strážníky, kteří dobře znají své město a také jeho obyvatele. „Policisté často delikventy poznají, protože se jedná o známé firmy, které už mají sbírku několika desítek přestupků,“ uvedla Řápková.