Žalující míní, že postup Klause a jeho kanceláře je v rozporu s článkem Listiny základních práv a svobod, podle kterého jsou státní orgány povinny poskytovat informace o své činnosti. Na žalobu upozornil server Česká pozice.

„Povinným subjektem ke sdělování informací je i Kancelář prezidenta republiky,“ řekla k tomu ve středu Právu Michálkova advokátka Hana Marvanová.

Její klient v žalobě požaduje, aby soud Klausovi nařídil poskytnout jména osob, které se na přípravě i sepsání textu amnestie podílely a jež měly k dokumentu přístup ještě před tím, než ho spolupodepsal premiér Petr Nečas (ODS).

Musel na tom pracovat nějaký právník. My nevíme kdo a tyto informace požadujeme poskytnout.advokátka Hana Marvanová

Michálek požádal prezidenta o jména lidí podílejících se na amnestii na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Hrad mu prý ale v zákonné lhůtě vůbec neodpověděl. Proto následně podal stížnost a dočkal se nakonec stanoviska šéfa Klausovy kanceláře Jiřího Weigla.

„Ten sdělil, že bylo rozhodnuto tak, že se odmítá poskytnutí těch informací, protože je amnestie výsostné právo pana prezidenta, a tudíž nemusí sdělovat žádné podrobnosti. Bylo zkrátka řečeno, že autor je on, a tak nemusí nic sdělovat,“ přiblížila Marvanová.

Zjevná nepravda

Advokátka ani její klient s tím ale nesouhlasí i s odkazem na fakt, že i Klausův spolupracovník Ladislav Jakl v médiích uvedl, že na amnestii se podílelo několik lidí, tedy nikoli jen samotný prezident.

„Vysvětlení hradní kanceláře tedy popírá ty informace poskytnuté jeho pracovníky v médiích. Tvrzení, že na tom dělal jen pan prezident, tedy zjevně nemůže být pravda,“ podotkla právnička.

Text samotné milosti je navíc podle ní profesionálně napsaný právnický dokument, přičemž Klaus ani jeho nejbližší podřízení právníky nejsou a vedoucí jeho právního odboru se podle svých dřívějších slov o amnestii dozvěděla až 2. ledna, tedy po jejím vyhlášení.

„Musel na tom pracovat nějaký právník. My nevíme kdo a tyto informace požadujeme poskytnout,“ dodala Marvanová.

Jenže i kdyby s klientem nakonec u správního soudu se žalobou uspěli, Klaus už v té době nebude prezident a navíc není podle ústavy z výkonu své funkce odpovědný.