Soudu ještě zbývá k posouzení 23 stížností, jimiž se bude zabývat v příštích dnech. Celkem obdržel 108 námitek, více jak polovina jich však byla podána po zákonném termínu. Další stížnosti stále chodí.

Dvě, které soud rovněž odmítl, napadaly proces registrace kandidátů. Soudu však již nepřísluší tuto proceduru znovu projednávat.

Jiný stěžovatel se domáhal přepočtu hlasů v jednom ze zlínských okrsků. Dotyčný argumentoval tím, že záměrně odevzdal neplatný hlas, avšak ten byl podle něj nezákonně započítán. To soud po přepočtu hlasů odmítl, neboť zjistil, že byly spočítány správně.

Dva hlasy volbu neovlivnily, rozhodl soud

V posledním případě NSS uznal, že došlo k porušení zákona. "Senát ovšem toto porušení volebního zákona neshledal za natolik závažné, že by mohlo ovlivnit výsledek volby (jednalo se pouze o dva hlasy), a stížnost proto také zamítl."

"Konkrétně šlo v této věci  o to, že dvěma synům stěžovatele nebylo v rozporu se zákonem umožněno volit," osvětlila mluvčí.

Nejvyšší správní soud už v úterý odmítl 17 stížností. [celá zpráva]