„Ministerstvo sice hodlá v červnu nebo červenci předložit vládě návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, jenže návrh neobsahuje opatření, která by stávající problémy mohla odstranit,“ prohlásila Seitlová.

Doporučuje, aby osoby dotčené hlukem měly právo být účastníky řízení, v němž se rozhoduje o vydání časově omezeného povolení k provozování nadlimitního zdroje hluku.

„V blízkosti vašeho domu nebo pracoviště je povolena hluková výjimka, hluk ohrožuje vaše zdraví, přitom o výjimce se dozvíte až pozdě a působení zdroje hluku nemůžete nijak ovlivnit,“ pokračovala zástupkyně.

Odmítla argumenty ministerstva zdravotnictví, že posuzování dopadů hluku je odbornou záležitostí a veřejnost není schopna vyhodnotit stavebně technické hledisko a efektivnost opatření, která žadatel o povolení navrhuje ke zmírnění dopadů hluku. Taková argumentace podle Seitlové znamená zjevnou snahu o co nejrychlejší prosazování a realizaci záměrů investorů.

Obce ochranu nezvládají, říká zástupkyně ombudsmana                                           

K nejčastějším stížnostem, se kterými se občané obracejí na ombudsmana, patří kauzy nadměrného hluku z veřejných hudebních produkcí. Za nesystémový krok Seitlová považuje ponechání ochrany před hlukem tohoto druhu pouze na obcích. Říká, že převážně menší obecní úřady nedisponují potřebnými odbornými znalostmi a personálním zázemím.

Mnohdy chybí i dostatek politické vůle vyvážit adekvátně požadavky občanů na pohodu bydlení se zájmy jedné zájmové skupiny. Jako příklad uvedla kauzu z Lázní Libverda v Libereckém kraji. Tamní starší muž si dlouho stěžuje na velmi silný hluk z opakovaných hudebních produkcí v bývalém hospodářském stavení, naprosto pro něco takového nevhodném. Kancelář veřejného ochránce práv uznala, že stěžovatel je v právu, ale stavební úřad se s tím neztotožnil.

„Organizátor deseti až patnácti produkcí za rok v Libverdě se dokáže proplétat v nejrůznějších vyhláškách. Stávající legislativa nedokáže takové případy řešit,“ zdůraznila Seitlová. Mezi chronické případy neřešeného nadměrného hluku patří rovněž sídelní celek Spořilov v Praze 4. Řešením je výstavba obchvatu jako součásti dálnice D11, vzhledem k nedostatku prostředků je odsunuta.

Seitlová také upozornila, že řada obecních vyhlášek regulujících nadměrný hluk byla v uplynulých letech zrušena. Přitom jsou i kladné případy, například některém obce na Znojemsku ohlašují hlučné akce dlouho dopředu a těm nejohroženějším nabízejí přespání v klidném místě. Podobně samospráva v Hradci Králové spolupracuje s hygieniky, každou takovou akci společně předem projednávají.