Pro návrh se vyslovilo 136 ze 143 přítomných poslanců. Norma, kterou již schválila vláda, nyní poputuje k posouzení do Senátu. Daně by měly církve platit při prvním prodeji nemovitostí i movitých věcí, které jim budou v rámci majetkového narovnání se státem vráceny. Osvobození od daně z příjmu jim zůstane jen pro nabytí majetku.

Podle Doktora by mohl výnos ze zdanění restituovaného majetku dosáhnout půl miliardy až dvou miliard korun. Stát má vrátit církvím nemovitý majetek ve výši 75 miliard.

Novela vychází z dohody, kterou Doktor s vládní koalicí uzavřel výměnou za to, že pomůže církevní restituce ve Sněmovně prosadit. Církve měly být podle schváleného zákona od daně osvobozeny kvůli tomu, že i v restitučním zákoně z roku 1992 byl převod majetku a jeho prodej od daně z příjmů osvobozen. Podle Doktora je ale osvobození církví v rozporu s názory Evropské komise na zakázanou veřejnou podporu.