V roce 2003 dlužila ODA České pojišťovně za nesplacený úvěr 45 miliónů korun. Úroky ještě zvýšily celkovou dlužnou částku o dalších 14,5 miliónu. Pohledávky mají být podle dřívější dohody spláceny neziskové nadaci. Auditor ve své zprávě, stejně jako v minulých letech, zapochyboval o schopnosti ODA pokračovat v činnosti kvůli neschopnosti splácet. Přesto strana loni získala od sponzorů 88 tisíc korun.

Další peníze získala od státu za své senátory. Činitelé ODA, kteří před lety dluh zavinili nebo slibovali splácení, již stranu většinou opustili.

SNK a ED: už "milionáři"

Další z menších stran - Sdružení nezávislých (SNK) - měla loni příjmy 6,6 miliónu korun, výdaje dosáhly 3,7 miliónu. Přes šest miliónů strana získala jako příspěvek od státu. Fyzické osoby poslaly 200 tisíc. Tři firmy pak celkem 60 tisíc - například Jitex Písek daroval 30 tisíc korun.

Evropští demokraté (ED) bývalého pražského primátora Jana Kasla získali od jednotlivců a firem 1,3 miliónu korun, třeba společnost Hornbach Baumarkt dala 200 tisíc korun. SNK a ED s lídrem Josefem Zielencem mohu zamíchat kartami v červnových volbách do Evropského parlamentu.