Vláda navrhuje i toto doplnění: Je-li předáván český občan nebo osoba mající v ČR trvalý pobyt do vyžadujícího státu k trestnímu stíhání, soud podmíní předání tím, že tato osoba bude vrácena k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení či ochranné výchovy do ČR, pokud /.../ tato osoba po vynesení rozsudku ve vyžadujícím státě nevysloví souhlas s výkonem trestu nebo ochranného opatření ve vyžadujícím státě.

Všimněme si - "soud podmíní", ne že "soud může podmínit". Podmínit tedy musí. Citoval jsem podle návrhu změny trestního řádu, o němž bude nyní rozhodovat Sněmovna. Občané si ale často myslí, že předání občana znamená vydat ho nejen soudu jiného státu EU, ale i do tamního vězení. A poslanci o této neznalosti vědí, někteří se národovecky bijou v prsa - Čecha do ciziny nevydáme! Někteří dokonce přidávají riziko vydávání do USA, které přijetím eurozatykače opravdu nehrozí.

Po přijetí euronovely trestního řádu bude fungovat dvojí pojistka: českého občana bude možno předat jen v souladu s mezinárodní smlouvou, tedy do země EU, a ne třeba do Súdánu, USA či Konga, kde jsou pro Evropana nepřijatelné právní poměry. O přijetí smlouvy rozhoduje vždy český parlament, případně i Ústavní soud. A český obecný soud bude projednávat každé vydání zvlášť, s výše uvedenou podmínkou. Euronovela umožňující uplatnění eurozatykače i v ČR má ještě větší význam pro předávání cizinců ze zemí EU českým soudům, a to jak tamních občanů, tak občanů jiných zemí. Nebude-li novela přijata, stane se republika, řekl ve Sněmovně ministr spravedlnosti Karel Čermák, zaslíbenou zemí mezinárodních zločinců a teroristů.

Vydat do ciziny zločince, který není českým občanem, nebo vyžádat si vydání podezřelého, který není občanem vydávající země, může ČR i dnes, ale procedura je zdlouhavá a málo účinná. Navíc - jaké právo má dnes ČR vyžadovat vydání z Německa německého občana, který tu vytuneloval banku či zneužíval děti, když nemůže, a to je skutečný případ, vydat německému soudu českého podnikatele, který je tam stíhán za pomoc k trestné činnosti jiných, již odsouzených osob?

Na globalizaci zločinu je jen jediná odpověď - globalizace války proti zločinu, od prevence až po rozsudky a výkon trestu, samozřejmě s plnou ochranou lidských práv. A ta je v případě eurozatykače plně zaručena, předávat se bude k soudům demokratických zemí. EU už pro nás nikdy nebude úplnou cizinou, ani pokud jde o volný pohyb zboží, lidí a myšlenek, ani pokud jde o stíhání zločinců.

Tvrzení, že ochrana státního občana před cizími soudy je základním lidským právem zaručeným mezinárodními předpisy, je nepravdivé. Je to argument opozice, která eurozatykač nechce, protože nechce sjednocenou Evropu. Státy mají jen právo vydávání svých občanů zákonem zakázat. Nemají ale takovou povinnost, ani občan takové mezinárodně uznané právo dovolávat se zákazu vydávání nemá. Zákaz vydávání je pozůstatek feudálního práva, povinnosti suveréna chránit poddané; smysl má jen v případě předávání do země, kde nejsou demokratické poměry.

A že by byla zákonná možnost předání českého občana k soudu cizí země v rozporu s ústavní Listinou základních práv a svobod, která říká, že český občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti? Patřím k těm, kteří to tvrdí, i když jiní takový rozpor popírají. Nejen že se v této Sněmovně nenajde třípětinová většina ke změně Listiny, ale v pátek z dvou set poslanců jich 36 dokonce chybělo, když dolní komora vyřadila projednávání této ústavní změny z programu (83 hlasy proti 73).

Schválí-li se ale euronovela trestního řádu, mohou podat třeba v létě poslanci, senátoři či prezident návrh na zrušení její části k Ústavnímu soudu. Řízení tam trvá často rok. A třeba i další rok určí soud lhůtu k nabytí účinnosti zrušení neústavních částí zákona, aby umožnil změnu Listiny. A to už bude jiná Sněmovna. Že nebude lepší? Možná, ale třeba už nebude tak protievropská.

PRÁVO 5. dubna 2004