Ministerstvo domácí vzdělávání posledních pět let testovalo i u starších školáků, výsledky jsou dobré. "Individuální vzdělávání na prvním stupni základních škol se osvědčilo, nevyskytly se žádné zásadní problémy, stejně tak ani v průběhu pětiletého pokusného ověřování na druhém stupni ZŠ, proto je možné otevřít možnost jeho legislativního ukotvení také na druhý stupeň," komentoval novinku náměstek ministra Jindřich Fryč.

Během testování vyučovali školáky doma převážně jejich rodiče, jen na předměty jako hudební, výtvarná nebo tělesná výchova si brali na pomoc externisty. Učebnice si školáci vypůjčovali ze školy.

Pokud budou chtít rodiče nechat dítě z druhého stupně učit doma, budou muset překonat přísnější podmínky, než je tomu u mladších dětí. Ředitel školy navíc nebude muset u starších žáků individuální vzdělávání povolit. Ti, kteří mají žáka vzdělávat, také budou muset mít minimálně vyšší odborné nebo bakalářské vzdělání. Na prvním stupni stačí domácím učitelům maturita.

Výsledky dětí bude kontrolovat Česká školní inspekce, žák bude každé pololetí přezkušován ve své kmenové škole, kam bude muset docházet i na pravidelné konzultace.