"Ukazuje se, že zákonná regulace nebyla nutná. Zpracovatelé reklamních spotů zaujali vstřícný postoj a vyrábějí již nyní zvukový mix reklamních spotů podle doporučení EBU (Evropské vysílací unie) R128," řekl externí dodavatel PR oddělení pro FTV Prima Filip Budák.

TV Nova vydala kvůli novince soubor technických podmínek platných od letošního ledna, které zadavatelům určují přesná pravidla pro dodávání reklamních spotů v souladu s novou hlasitostní normou. "Tyto podmínky aplikujeme také na pořady, které od 1. ledna 2013 vyrábíme. U ostatních pořadů se úprava hlasitosti provádí automaticky pomocí audioprocesoru," uvedla mluvčí stanice Marie Fianová.

Novela, kterou loni na podzim podepsal prezident Václav Klaus, se týká jen komerčních televizí. Česká televize už hlasitější reklamu ze svého vysílání odstranila loni v březnu. Hladinu hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora podle novely stanovuje vyhláška, kterou připravuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

Vyhláška je podle předsedkyně RRTV Kateřiny Kalistové nyní předložena do mezirezortního připomínkového řízení. Po vypořádání eventuálních připomínek pak RRTV předloží definitivní materiál do vlády. "V ideálním případě by tak vyhláška mohla být publikována ve Sbírce zákonů již v dubnu," řekla Kalistová s tím, že nabytí účinnosti se předpokládá k 1. červnu 2013. Ke stejnému datu začne platit také samotná novela zákona.