Pětina lidí by dala při pobytu v nemocnici denně za stravu i sto korun, ale pětina vůbec nic. Nejčastěji by ani korunu nedali příslušníci střední a starší generace, lidé s nižším vzděláním i příjmy a také obyvatelé jižních Čech a severní Moravy.

Od 10 do 30 korun by denně v nemocnici přispělo na stravu 11 procent lidí. Sumy mezi 31 - 50 Kč poté čtvrtina populace. O něco více, tedy 51 - 70 Kč by na nemocniční stravování vynaložilo denně 10 % obyvatelstva, částky v rozmezí 71 - 100 Kč pak další pětina osob. Vyšší částky než 100 Kč by dalo 8 procent lidí, většinou mladých a středního věku, s vysokoškolským vzděláním a vyššími příjmy.

S poplatky za nemocniční stravu počítali různí ministři zdravotnictví i v minulosti. Parlament však opatření neschválil. Ani v návrhu koncepce reformy zdravotnictví, kterou nyní vláda projednává, žádné poplatky za stravu v nemocnici nejsou.