Chcete být první dámou?

Především se mi nelíbí toto do našeho prostředí implantované označení pro manželku prezidenta. Vždycky jsem na člověku oceňovala jeho charakter a chování, ne jeho společenskou nebo pracovní pozici.

Kdo je vám pojetím této funkce z dosavadních manželek českých prezidentů nejbližší?

Naprosto jednoznačně Livia Klausová. Můj obdiv má proto, že je to opravdová dáma – z pohledu jejího vystupování a chování a disciplínou nezbytnou ke zvládnutí protokolárních záležitostí. K tomu se věnovala dalším činnostem, mimo jiné i úpravám interiéru Pražského hradu a na zámku v Lánech.

Šest let jste byla manželkou předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády. Jak to změnilo váš život? Jaká pozitiva, jaká negativa to pro vás přinášelo?

Toto období jsem vnímala spíše jako manželka pracovně velmi disponovaného muže a vzhledem k tomu, že zastávám názor, že pracovní povinnosti se mají plnit důsledně a odpovědně, bylo mi jasné, že nemohu očekávat standardní „rodinný život“. Ovšem díky pozici, kterou manžel v té době zastával, jsem měla možnost setkat se se zajímavými lidmi, které bych za normálních okolností nikdy nepotkala.

Jak jste na tom se znalostmi cizích jazyků?

Domluvím se francouzsky a rusky.

Z čeho pramení vaše nechuť ke kontaktu s médii?

Neochota komunikovat s médii vychází z předchozích zkušeností. Když si přečtu kategorické vyjádření od novináře, se kterým jsem se nikdy nesetkala: „...ona je tak nezajímavá, že o ní není co napsat“, tak si uvědomím, že názor, který by měl ovlivnit čtenáře, je v podstatě vytvořen. Když poté pokračoval ve slovních útocích na mého manžela, mojí reakcí byla parodie – bez skromnosti dodávám, že docela zdařilá – na jeho článek, kde nad argumenty převyšovala osobní zášť. Tehdy jsem zprostředkovaně požádala, zda by toto moje „vyjádření“ mohli otisknout. Zamítavá odpověď mě nepřekvapila, pouze jsem si uvědomila, že proti nařčení ze strany médií jsou jen malé šance na obranu.

Nevyjadřovala jsem se ani k fiktivním rozhovorům, vytvořeným na základě tvrzení „mluvili jsme s ní“. To, že mluvili, ale o něčem úplně jiném, už asi také neprokážete. Přehlížela jsem i kompiláty neautorizovaných rozhovorů a ve výsledku jsem se rozhodla na požadavky o rozhovor nereagovat. Doufám, že vysvětlení je dostatečné a z lidského hlediska i pochopitelné.

Video

Prezidentští kandidáti o svých manželkách. Zdroj: TV NOVA

Ivana Zemanová
- Narodila se 29. dubna 1965 jako Ivana Bednarčíková v Bystřici nad Pernštejnem;
- otec, politický vězeň z let 1949–52, pocházel ze Slovenska, zemřel, když jí byly tři roky, maminka pracovala na poště;
- listopad 1989 ji zastihl jako studentku romanistiky na Filozofické fakultě MU v Brně;
- když si na jaře 1990 přečetla článek Miloše Zemana, v němž si stěžoval, že nemá sekretářku, řekla si o místo, a když ho získala, přerušila studia a nastoupila k němu do Prognostického ústavu v Praze;
- za několik měsíců přestal být jejich vztah čistě pracovní;
- vzali se v červenci 1993, první den roku 1994 se jim narodila dcera Kateřina;
- když Miloš Zeman odešel v roce 2002 z politiky a odstěhoval se na Vysočinu, zůstala s dcerou v Praze;
- donedávna pracovala jako referentka v oddělení kultury Správy Pražského hradu.