„Svaz měst a obcí ČR, jako apolitická organizace sdružující v současné době 2500 měst a obcí, se jednoznačně distancuje od cílené podpory prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga, kterého ve své tiskové zprávě ze dne 17. ledna 2013 otevřeně podpořila politická strana TOP 09 a Starostové,“ uvedl svaz v prohlášení, pod kterým jsou podepsáni šéf organizace Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, šéf Komory měst František Lukl a předseda Komory obcí Josef Bezdíček.

Podle svazu se hnutí Starostové a nezávislí dopustilo zobecnění, které poškozuje ostatní představitele měst a obcí. „Svaz důrazně upozorňuje, že hnutí 'Starostové a nezávislí' zdaleka nereprezentuje všechny starosty našich měst a obcí, nýbrž pouze jejich malou část. Toto zobecňování v mnoha případech poškozuje ostatní představitele měst a obcí, kteří jsou stoupenci jiných politických uskupení. Podobné zneužívání dobré značky 'starostové' proto odsuzuje,“ píše se v tiskovém prohlášení.

Zástupci svazu dále zdůraznili, že jejich organizace vždy ctila a bude ctít svoji nezávislost a apolitičnost. „Starostové a primátoři, jako fyzické osoby, jistě využijí svého práva volit a v druhém kole dají svůj hlas tomu, komu více důvěřují. Ve volbách ať každý vystupuje sám za sebe. Je to právo nás všech,“ dodali.