Předloha předpokládá, že s používáním občanského průkazu jako cestovního dokladu musí cílová země výslovně souhlasit. Proto by tento způsob cestování měl fungovat na základě dvoustranných mezinárodních smluv nebo na základě jednostranného rozhodnutí států. Děti by musely mít dětský občanský průkaz.

Novelu připravilo ministerstvo vnitra poté, co některé balkánské státy umožnily českým občanům vstup jen na občanský průkaz.

Seznam států, do nichž je možné bez pasu cestovat, bude ministerstvo zahraničí zveřejňovat v případě schválení novely. Policisté mají podle souběžné změny zákona o policii kontrolovat, aby se přes vnější hranice EU nedostal člověk s uloženým zákazem vycestování.