„Zejména tam, kde je více lidí pohromadě, například v supermarketech, divadlech, kinech, v kancelářích a podobně, by si to lidé měli uvědomit. Je to nejjednodušší prostředek, jak zabránit šíření epidemie,“ soudí Vladimír Valenta, hlavní hygienik ČR.

Virus se může šířit i nepřímou cestou. Ta spočívá v potřísnění používaných předmětů, dále v podání si rukou a dotykem rukou kontaminovaných věcí. Pokud si pak takovou rukou promneme například oči, může se virus chřipky okamžitě přenést do organismu.

Virus je v kapénkách velmi odolný proti vyschnutí. Například v prachu v pokojové teplotě může zůstat několik dní, na papíru, oděvu, bankovkách vydrží osm až dvanáct hodin. Na hladkých neporézních površích dokonce jeden až dva dny.

Epidemie na vzestupu

V důsledku epidemie chřipek jsou zavřeny některé školy a v nemocnicích je zákaz návštěv. Chřipková epidemie v ČR je stále na vzestupu. Prochází republikou od západu na východ.

Aktuálně je na 100 000 obyvatel 1493 nemocných akutní respirační infekcí a 204 přímo chřipkou. Přitom epidemie se nyní bere od 1500 nemocných na uvedený počet obyvatel. Největší vzestup počtu nemocných, o 28 procent, je u školáků ve věku šest až 14 let.

Na chřipku a komplikace s ní spojené každoročně v ČR zemře zhruba 2500, převážně starších osob, které mají již nějaké chronické onemocnění.