Vyplývá to z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která účinnosti nabyla v sobotu.

Podle ní bude provozovatel povinen zajistit, aby se při použití jeho auta dodržovala silniční pravidla, ať už bude za volantem kdokoli.

Když tedy provozovatel ve správním řízení neoznámí, kdo s vozidlem spáchal přestupek, dostane pokutu až deset tisíc korun, vyvázne však bez trestných bodů.

Teď bude praxe jiná. Vlastníkovi vozidla, který přestupek bez průtahů přizná, bude udělena jen bloková pokuta do 2500 korun.Zdeněk Neusar, tiskové oddělení ministerstva dopravy

Na dotaz Práva, jestli toto opatření bude účinné, odpověděl včera Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy: „Proti dosavadní právní úpravě jde určitě o významný pokrok. Dříve totiž právě kvůli výmluvám na osobu blízkou končila řada správních řízení bez zjištění viníka. Stát tak přicházel o peníze z pokut a přestupky se stejně obešly bez udělení bodů.“

Zmíněné případy se týkaly především překročení povolené rychlosti, které zaznamenaly radary státní policie či městských a obecních strážníků. Vlastník byl sice předvolán do správního řízení, ale stačilo říct, že řídila osoba blízká, jejíž jméno nesdělí, a odešel bez pokuty. Správní orgány totiž nemají kapacitu na to, aby každý případ důsledně prošetřovaly.

„Teď bude praxe jiná. Vlastníkovi vozidla, který přestupek bez průtahů přizná, bude udělena jen bloková pokuta do 2500 korun. Správní řízení se nezahájí a nebude se ani pátrat, kdo skutečně řídil,“ informoval Neusar.

Na vyřízení případů  budou čtyři roky

Řidičům se taková vstřícnost mnohonásobně vyplatí. Vždyť například za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 a více kilometrů v hodině a mimo obec o 50 a více km/h by jim jinak hrozilo pět trestných bodů a ve správním řízení pokuta od 5000 do 10 000 korun a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku.

Benevolence vůči vstřícným vlastníkům vozidel má zabránit přehlcení správních úřadů, které dosud nebyly schopny vyřídit většinu přestupků motoristů do jednoho roku. Spousta z případů tak byla promlčena.

„Nyní se ale tato lhůta novelou zákona prodloužila na čtyři roky. Správní úřady tedy budou kvůli tomu muset personálně posílit,“ upozorňuje advokát
Josef Biňovec.