„Nejpalčivější problém představuje nadměrná svítivost, která způsobuje výrazné zhoršení viditelnosti okolí z pohledu řidiče zejména za šera a tmy či deště, a pohyblivost reklamního sdělení. Pohyblivé reklamní zařízení vyžaduje od příjemce reklamního sdělení, aby jej vnímal po celou dobu, kterou se pak plně nevěnuje řízení,“ shrnula pro Novinky mluvčí ministerstva dopravy Andrea Volaříková.

FOTO: Václav Lang, Novinky

„Na téma nadměrné svítivosti byly citovány posudky, které prokazují, že některé LED billboardy až desetinásobně překračují normy týkající se osvětlování venkovních pracovišť a osvětlování venkovního prostoru,“ upozornila mluvčí.

Ve hře několik řešení

Kvůli omezení negativních dopadů LED billboardů na řidiče se od loňského listopadu schází pracovní skupina složená ze zástupců několika ministerstev, Policejního prezidia a odborníků z Ředitelství silnic a dálnic, Centra dopravního výzkumu a ČVUT.

Ve hře je například možnost ztlumit svítivost poutačů nebo snížit pohyblivost obrazu. Jak ale zdůraznila mluvčí, všechny varianty jsou zatím ve stadiu diskusí. Pracovní skupina se teprve v únoru nebo březnu sejde ke svému třetímu jednání.

Z předešlých schůzí nicméně vyplynula například snaha prosadit, aby na povolování reklam kolem silnic dohlížela policie. Řešením by mohlo být také nařízení vlády, které by umožnilo regulaci nebezpečných reklam. Nařízení by se vztahovalo na stávající i v budoucnu plánované poutače.