Soudce Antonín Libra své rozhodnutí zdůvodnil tím, že sice konfiskační akty a výměry nebyly v tomto případě provedeny správně, ale současný majitel pozemků, Pozemkový fond ČR, je nadále jejich vlastníkem. Splnil totiž podmínky tzv. vydržecího práva, což znamená, že pozemky v dobré víře po dobu deseti let užíval. Tato lhůta přitom skončila již prvním dnem roku 1961.

"Ale na druhou stranu jsem vzal v úvahu, v jaké době se rozhodovalo. Bylo to těsně po válce, používaly se předtisky rozhodnutí a rozhodovali asi sotva dostatečně kvalifikovaní lidé. Z dnešního právního hlediska konfiskace provedena nebyla," uznal soudce Libra.

Kinský většinou požadoval polnosti. Celkovou rozlohu, natož tržní cenu těchto pozemků, si nikdo u chrudimského soudu netroufl ani odhadnout. Jenom čtení katastrálních čísel těchto pozemků a parcel zabralo při odpoledním vynesení rozsudku soudci 32 minut.

Kinský je po operaci v zámoří

Kinský je v současnosti po operaci a je v nemocnici v zámoří. "Proti tomuto rozhodnutí se rozhodně odvolám. Potěšilo mě vyjádření, že konfiskace řádně neproběhla, měla závažné chyby a nedostatky," řekl Právu advokát Kinského Jaroslav Čapek.

Dodal, že věří v úspěch u vyšší soudní instance. Poukázal na to, že majetek podle výměrů nebyl konfiskován Františku Oldřichu Kinskému, ale omylem jeho otci Ferdinandu Oldřichu Kinskému, který zemřel už v roce 1938.

Čapek odmítl na dotaz Práva odhadnout, kolik tímto rozsudkem Kinský ztrácí ve svých nárocích. "Je to nepodstatné," mávl rukou Čapek, který za svého klienta, F.O. Kinského podal u chrudimského soudu přes 60 žalob.