Napsal to v úterý internetový deník Insider. Klaus přitom při obhajování článku dvě své amnestie, kterým zastavil trestní stíhání trvající přes osm let, argumentoval tím, že Evropský soud pro lidská práva (ESLP) taková trestní řízení za nepřiměřeně dlouhá považuje. Podle Insideru navíc šéfku své legislativy požádal o odborné stanovisko až po vyhlášení amnestie.

Klaus se v médiích odvolával na judikaturu ESLP s tím, že dobu přesahující šest let pokládá tento soud za nepřiměřenou. Římanová má ale na věc jiný právní názor.

"Z řady judikovaných nálezů a usnesení Ústavního soudu však v souladu s výše uvedeným plyne, že každý případ je z tohoto hlediska (délky řízení) zapotřebí zkoumat individuálně. Tudíž nelze prostě a kategoricky uzavřít, že jakmile délka řízení, bez ohledu na další skutkové okolnosti (například nečinnost účastníků a/nebo jiné překážky na jejich straně), přesáhne dobu šesti let, jedná se již bez dalšího o řízení, které trvá nepřiměřeně dlouhou dobu… Praxe stěžovatelů dobu šesti let opakuje, ačkoli soudní judikatura se tomuto závěru brání," napsala podle Insideru prezidentovi v posudku, který je datován 2. ledna 2013. Způsob, jakým se interní materiál dostal z Hradu, deník nezveřejnil.

Šéfka hradní legislativy Insideru potvrdila, že si od ní prezident rozbor vyžádal. Zároveň uvedla, že se na přípravě amnestie nijak nepodílela.

Článek dvě je nejvíce kritizovanou částí prezidentské amnestie, protože zastavuje mimo jiné stíhání řady závažných hospodářských kauz s miliardovými škodami. Skupina 30 senátorů podala k Ústavnímu soudu návrh, aby tento článek amnestie zrušil. Senátoři namítají, že porušuje práva rovnosti občanů poškozených amnestovanými a že poškozeným uzavírá možnost domoci se jejich nároků.