Do praxe se podařilo se například uvést zákon o veřejných zakázkách, zatímco klíčový zákon o úřednících stále chybí. Podobně chybí i norma o financování politických stran.

Vicepremiérka zdůraznila, že nová strategie pro roky 2013 a 2014 musí být především komplexní a vycházet z dlouhodobých cílů, neboť "zázračná opatření nejsou".

Dokument také s odkazem na odborné studie upozorňuje, že kvůli korupci přichází stát o desítky miliard ročně. Omezování korupce je proto jednou z forem rozpočtové odpovědnosti. Toto téma na tiskové konferenci představil Radim Bureš z Transparency International, která na materiálu spolupracovala.

Korumpují bílé límečky

"Systémová korupce nabývá podoby organizovaného zločinu," varuje materiál s tím, že ale není vhodné hovořit o "prorůstání" klasického organizovaného zločinu do státní správy. Činnost vedoucí ke zneužívání veřejných prostředků ve vzrůstající míře totiž neorganizují klasičtí zločinci a mafiáni, ale legální podnikatelé ve spojení s vedoucími pracovníky veřejného sektoru. Menším problémem je pak drobná korupce občanů.

Zásadní je proto při odhalování intenzivní spolupráce klíčových institucí, tedy policie, státního zastupitelství, Finančního analytického útvaru a finančních úřadů při zajišťování výnosů a vyšetřování praní špinavých peněz.

Analýza rovněž konstatovala, že protikorupční opatření by se měla týkat rovněž soukromého sektoru, kde zatím zcela absentují.