Normu přijali poslanci před koncem roku ve stavu legislativní nouze. Novela obsahuje i zrušení odvodů na zdravotní a sociální pojištění z náhrad zákonodárců.

Vedle platů soudců stoupnou na základě normy i platy státních zástupců, které se od mezd mužů v talárech odvíjejí.

Původní vzorec pro výpočet soudcovských platů s koeficientem 2,5 loni zrušil Ústavní soud s tím, že zákonodárci mají sjednat do konce roku nápravu. Soudci požadovali trojnásobek průměrné mzdy a dá se proto očekávat, že se mohou proti stávající podobě normy ohradit u soudu.