„Podle mých informací bylo v minulém týdnu v Praze propuštěno 450 vězňů, pro mimořádnou okamžitou pomoc se dostavilo kolem stovky žadatelů,“ řekla Novinkám Jana Ševítová, vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek pro krajskou pobočku Úřadu práce hlavního města Prahy.

Amnestovaní s trvalým bydlištěm v Praze se z ostatních věznic v České republice teprve sjíždějí do metropole. Nárůst žadatelů o mimořádnou pomoc a o klasické sociální dávky se proto ještě čeká tento týden.

Pokud amnestovaní za poslední dva roky pracovali alespoň rok, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ta je od ledna 2013 maximálně 14 157 Kč. Při rekvalifikaci pak 15 866 Kč.

Nárůst žadatelů o práci po prezidentské amnestii nebyl výrazně zaznamenán. Vše se ale může změnit v průběhu týdne, v důsledku již zmiňovaných příjezdů amnestovaných do hlavního města.