Voličský průkaz vydávají úřady v místě trvalého bydliště. Je možné o něj požádat a vyzvednout si ho osobně, pokud volič nechce vážit cestu často na opačnou stranu země, může o něj požádat písemně.

Žádost, v níž jsou uvedeny osobní údaje žadatele, datum volby, pro niž je požadován, je třeba poslat na úřad a podpis pod žádostí úředně ověřit. To lze provést například na poštách, kde fungují CzechPointy.

Průkaz si volič může vyzvednout osobně, nebo do žádosti napsat adresu, na niž ho chce zaslat. Žádost může do pátečního odpoledne poslat i elektronicky, pokud má elektronický podpis nebo datovou schránku.

Na každé kolo volby jeden průkaz

Prezident se bude volit ve dvou kolech 11. a 12. ledna a 25. a 26 ledna. Na každé kolo volby je potřeba zvláštní průkaz a je samozřejmě možné požádat o ně najednou. Lze i požádat o průkaz jen na jedno z kol, pokud se volič chce účastnit jen jednoho, případně bude jeden z volebních víkendů v místě trvalého bydliště, a dokument tudíž nebude potřebovat.

O průkaz pouze na druhé kolo volby lze žádat i později.

Při volbě samotné volič průkaz odevzdá komisi, aby mu bylo znemožněno hlasovat opakovaně na více místech.

Hlasovací lístky se jmény kandidátů dostane taktéž až ve volební místnosti.