Podíl udělených jedniček nečinil v průzkumu ani jedno procento, desetina lidí dala vládě dvojku, 27 procent trojku. Nejvíce lidí by Nečasově kabinetu udělila dostatečnou (35 procent). Nedostatečnou by dostal od 28 procent lidí. Průměrná známka tak činí 3,81.

Průzkum se zabýval také tím, zda lidé pozorují snahu vlády řešit nejdůležitější problémy v zemi. Kladně odpovědělo pouze 27 procent lidí, záporně 73 procent.

Usiluje vláda o řešení nejdůležitějších problémů v naší zemi? (v procentech)
  určitě anospíše ano
spíše ne
určitě ne
prosinec 2010
10
40
36
14
prosinec 2011 5
26
40
29
prosinec 2012
5
22
40
33

Oproti předešlým průzkumům se jedná o výrazný posun. „Koncem roku 2010 bylo hodnocení vlády na velmi slušné úrovni. Celá polovina občanů tehdy vyjádřila mínění, že se vláda snaží řešit nejdůležitější problémy země. Po roce však očekávání výrazně opadla a hodnocení ochladlo. Letošek nepřinesl zlepšení, spíše naopak. Podíl lidí, kteří si myslí, že vláda se zaměřuje na nejdůležitější problémy, klesl přibližně na čtvrtinu,“ zhodnotila výsledky šetření agentura.