Lékař Jaroslav Svoboda z I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve výpisu uvádí, že se pacient cítí velmi dobře a až na výjimky je „prakticky bez potíží a jeho klinický stav je plně stabilizovaný, takže zvládá bez problémů i velkou zátěž spojenou s jeho aktuálními pracovními povinnostmi“.

Jelikož je obsah výpisu z pera Jaroslava Svobody plný odborných výrazů, požádali Schwarzenbergovi spolupracovníci o laický výklad profesora Milana Kvapila, přednosty interní kliniky II. Lékařské fakulty UK a FN Motol.

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg

Ministr zahraniční a kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Konstatuji, že zdravotní stav pana Karla Schwarzenberga není v žádném případě překážkou pro naplnění všech povinností, které jsou spjaty s funkcí prezidenta České republiky,“ uvedl Kvapil.

Dodal, že se Schwarzenberg podrobil operaci srdce, a to bez jakýchkoli negativních následků, je v pravidelném sledování a jeho stav je celkově stabilizovaný. „Rizikové zdravotní faktory jsou pod kontrolou, proto mohu oprávněně předpokládat, že z titulu funkce prezidenta dostane pod kontrolu i rizikové faktory naší společnosti,“ dodal Kvapil.