Ministr průmyslu Martin Kuba (ODS) poslance přesvědčoval, že prezidentovy obavy jsou liché a norma nenahraje spekulantům.

Prezident se obával, že o pozemky, které bude stát chtít využít k těžbě, se budou s vidinou snadného zisku ucházet právě spekulanti.

"Nejde jen o tolik diskutovanou těžbu hnědého uhlí, ale i o těžbu dalších, dosud vyhrazených nerostných surovin," připomněl prezident v odůvodnění svého veta podstatu zákona, který je často vykládán právě jako stopka vyvlastňování kvůli těžbě uhlí.

Zastánci veta upozorňovali, že zákon negativně dopadne na zaměstnanost například v severních Čechách. "Dovedete si představit, co to přinese?" tázal se poslanců Jaroslav Foldyna (ČSSD).

Na obhajobu zákona vystoupil poslanec Milan Šťovíček, jemuž mnozí normu přičítají, neboť coby starosta Litvínova je jedním z nejhlasitějších kritiků rozšiřování těžby v severních Čechách.

Poslanci se vesměs shodli, že vedle této dílčí novely by měla být do konce funkčního období přijata i velká novela zákona, která otázku přístupu státu k surovinám definitivně vyřešila. Novelu přislíbil i ministr Kuba. "Slibuji, že ji předložím co nejdříve," dodal.