Pokud by se veřejné projednávání nekonalo, mohl soud rozhodnout mnohem dříve než v listopadu.

Ústavní soud snížením odpověděl na žádost komunistů, kteří chtěli úplné prominutí pořádkové pokuty. Předseda KSČM Vojtěch Filip připustil administrativní chybu, kvůli níž se jednání nezúčastnil nikdo z jeho spolustraníků. "Toto však nebylo motivováno záměrem snižovat důstojnost soudní moci ani vedeno snahou o průtahy v řízení," stálo v žádosti o prominutí.

ÚS odmítl zrušit 14 reformních zákonů, veřejnou službu pro nezaměstnané ale zamítl

Filip uvedl, že se sám k soudu dostavit nemohl, neboť byl předvolán k jinému jednání jako svědek. Ústavní soud ale rozhodl, že to nelze považovat za plnohodnotnou omluvu. "Kterýkoliv z 41 členů skupiny poslanců mohl tohoto vedlejšího účastníka zastoupit, anebo se tento vedlejší účastník mohl jednání zúčastnit prostřednictvím advokáta," stojí v usnesení.

Soud však zároveň uznal, že již není nutné trvat na pokutě v maximální možné výši. Rozhodl proto o jejím snížení o více než polovinu částky. Na každého poslance tak teoreticky vychází tisícikoruna.

Žádost sice podepsalo i několik sociálních demokratů, tato strana ale pokutu platit nemusí, protože oficiálně stížnost zaslali komunisté. Podepsaní sociálně demokratičtí poslanci se už dříve s KSČM dohodli, že se na celkové pokutě podílet nemusejí.

Levicoví poslanci a senátoři žádali zrušení vládních reformních zákonů. Soudci nakonec provedli v balíčku několik škrtů, ale jako celek jej nechali v platnosti. Zrušili například povinnou veřejnou službu pro nezaměstnané nebo přeregistraci nestátních zdravotnických zařízení.