Záležitost se týká objektů s ústředním vytápěním s výjimkou těch, v nichž jsou všechny byty a nebytové prostory v užívání jediné právnické nebo fyzické osoby, která je současně vlastníkem budovy. V praxi tedy musí instalovat ventily společenství vlastníků bytů a nebytových prostor a dále všichni majitelé nájemních bytů a nebytových prostor (obce, družstva či soukromí vlastníci).

Mnohde se ale situace zkomplikovala. Velký problém vznikl v nájemních domech ve vlastnictví obcí a soukromých majitelů. Tito vlastníci už totiž nemohou - poté, co Ústavní soud zrušil vyhlášku i cenový výměr o nájemném - promítnout náklady instalace bez souhlasu nájemníka do výše činže.

Majítelé se brání

"To není samozřejmě správné. Úspory z ventilů má pouze nájemník, majitel jen další výdaj, který se mu nevrátí," řekl Právu místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Dellin.

To může zbrzdit instalaci ventilů v obecních a nájemních domech, což by mohlo uškodit jak majitelům (hrozba sankce), tak nájemníkům (že nebudou mít ventily). Jak z toho ven? Jednou z možností je, že nájemníci dobrovolně uhradí náklady instalace. Například tak, že budou souhlasit se zvýšením nájemného či jednorázovou úhradou. Podle názorů řady odborníků je takový postup naprosto spravedlivý. Nikdo je ovšem k tomu nesmí nutit.

Zrušený cenový výměr umožňoval, aby majitel mohl i bez souhlasu nájemníka rozložit náklady na instalaci ventilů do nájemného tak, aby se mu vrátily za osm let. Možná byla i dříve dohoda o jednorázové úhradě nákladů. Za náklady byly považovány kupní cena ventilů a účelně vynaložené výdaje na dopravu a montáž v bytě, v případě úvěru též úrok z úvěru.

Kolik to stojí

Vlastníci bytů a členové stavebních a jiných bytových družstev hradí instalaci ventilů ze svého, například z fondu oprav, nebo na tento účel speciálně vyberou peníze.

Náklady na instalaci ventilů nejsou příliš vysoké. Odhaduje se, že v průměru na jeden ventil činí 1100 až 1500 korun, a to včetně projektové přípravy, instalace a vyregulování otopné soustavy. Pro správnou funkčnost ventilů je velmi důležité, aby vše zajišťovala odborná firma.

Celkově ale instalace ventilů postoupila. "Odhaduji, že ventily již byly instalovány u 65 až 70 procent bytů. U nebytových prostor jsou výsledky o něco horší," řekl Právu specialista na měření a úspory tepla Karel Bašus.

Ventily šetří energii

Termostatické ventily šetří podle jeho slov 5 až 10 procent energie. Úspory vznikají tím, že si každý může v bytě jednoduchým způsobem nastavit optimální teplotu, která se automaticky udržuje. Ventil reaguje i na vyhřívání bytu sluncem, na teplo od domácích spotřebičů atd.

Lidé s mechanickými ventily často byty zbytečně přehřívají. Například při odchodu z bytu pouštějí ventily na maximum, protože nemají jistotu o vývoji počasí. Naopak při nepoužívání ventily zareznou a stanou se nefunkčními. Nejde však jen o úspory tepla. Pro mnohou rodinu je největším přínosem velké uživatelské pohodlí.