Havel se setkání nemohl zúčastnit kvůli nemoci. Ve svém poselství poukázal především na skutečnost, že v českých zemích po desetiletí chyběla ke vztahům s Německem svobodná debata. "Velmi vzrušená a dramatická poválečná atmosféra plná spravedlivého hněvu a zášti, provázená neomluvitelnou a nespravedlivou pomstychtivostí, pramenící v mnoha ohledech z pocitu špatného svědomí, neměla čas a možnost přerůst, tak jako v západních demokraciích, ve věcnou svobodnou debatu," uvádí se v Havlově poselství.

Cesta ke svobodné reflexi

"Přerostla naopak do poměrů, které jí daly podobu národních mýtů, fixovaných předsudků, nezpochybnitelných dogmat a paradigmat. Dlouhá desítiletí se nesměla naše moderní historie - a specielně naše vztahy s Německem - svobodně zkoumat, analyzovat, hodnotit. Pokud se to dělo, bylo to v oázách svobodného myšlení, vytvořeného nezávislými iniciativami v čele s Chartou 77," uvedl dále Havel. Vyslovil názor, že právě proto byly příslušníkům disentu "některé věci samozřejmé od počátku svobodných poměrů a proto se zároveň netěšily valnému pochopení většiny občanů".

Havel konstatoval, že duch klidné a věcné reflexe se dosud v plné míře neprojevil v politické realitě a v politických činech. "Je tomu tak proto, že mnoho politiků ve snaze reagovat na předpokládané mínění svých voličů vychází vstříc reziduím předsudků či dogmat, která doznívají ve většinové populaci, tuto populaci v nich svými stanovisky utvrzují a po desetiletí udržované archetypy tím vlastně dál upevňují a fixují," uvedl Havel a vyzval k opačnému přístupu - čelit předsudkům a ukazovat cestu ke svobodné reflexi.

V neděli vystoupí Havel osobně

Po přivítání účastníků v Muzeu města Ústí nad Labem jeho ředitelem Tomášem Wiesnerem konferenci slavnostně zahájil v městském divadle ústecký primátor Petr Gandalovič. Prorektorka místní Univerzity J.E.Purkyně Iva Ritchelová připomněla ojedinělé aktivity jejího Ústavu slovansko-germánských studií, zaměřené zejména na dějiny a kulturu českých Němců. Vyzvala účastníky, aby se nesoustřeďovali "na hledání viny po desetiletích, ale na to, co chceme a v čem můžeme spolupracovat".

Konference, jejímž cílem je zhodnotit přínos českých a moravských Němců pro rozvoj českých zemí v minulosti a zamyslet se nad česko-německými vztahy v historickém i aktuálním evropském kontextu, potrvá do neděle. Zúčastní se jí stovka osobností politického, akademického a společenského života z České republiky, Německa i z dalších zemí. V neděli vystoupí i prezident Václav Klaus.