Změnami v zákoně se nyní budou zabývat výbory Sněmovny.

Ve Sněmovně zazněla na adresu novely řada kritických hlasů. Podle některých poslanců jde o nástroj, který policistům umožní šikanovat řidiče a zvyšuje možnost korupce dopravních policistů, která je už nyní často přetřásána. Její cíle - zvýšení bezpečnosti, snaha omezit počet dopravních nehod a obětí na silnicích - nikdo z poslanců nezpochybňuje.

Stínový ministr dopravy Martin Říman prohlásil, že vláda je v zákoně tvrdá na řidiče, ale již mlčí o neutěšeném stavu vozovek. Upozornil, že počet českých silnic označených jako nevyhovující se za posledních šest let zdvojnásobil.

ODS: je to příliš tvrdé

Podle ODS je novela příliš tvrdá, nadbytečně posiluje pravomoci policie a její zavedení do praxe je velmi finančně nákladné. "Předložený návrh zákona je na samé hranici ústavnosti," prohlásil stínový ministr vnitra Ivan Langer (ODS). U některých prohřešků jsou navrženy pokuty až do 50 000 korun. "Tato novela má za cíl chránit účastníky provozu na pozemních komunikacích před bezohlednými a agresivními řidiči," oponoval Šimonovský.

Hlavní změnou je zavedení bodovacího systému dopravních přestupků řidičů. Dva vážné dopravní přestupky by měly stačit k tomu, aby řidič přišel o řidičské oprávnění. Vláda v novele počítá s tím, že kdo za prohřešky nasbírá 12 bodů, přijde na rok o řidičský průkaz a bude platit vysoké pokuty. Bodový systém funguje v několika sousedních zemích. ČR si podle Šimonovského vzala vzor z Německa a Velké Británie. Novela má policistům rovněž umožnit zadržet řidičský průkaz na nezbytně nutnou dobu přímo na místě.

Dvanáct a dost

Body za přestupky by měla policie hlásit příslušným obecním úřadům. Pokud se řidič dopustí jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů zařazených do bodového hodnocení, zaznamená příslušný obecní úřad počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich. Když řidič nasbírá 12 bodů, přijde o řidičský průkaz a bude muset znovu do autoškoly na doškolovací kurzy.

Nejvíce bodů, a to sedm, dostane řidič, který řídil vůz pod silným vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Šest bodů bude například za řízení vozidla po požití alkoholu nebo návykové látky, za nezastavení při dopravní nehodě, neohlášení nehody, při níž byl někdo zraněn nebo vznikne-li vysoká škoda.

Čtyřmi body má být ohodnoceno držení telefonu nebo jiného hovorového zařízení při řízení vozidla, překročení dovolené rychlosti o 20 a více kilometrů za hodinu v obci nebo o 30 a více kilometrů za hodinu mimo obec. Tři body by měli dostat řidiči, kteří překročí rychlost o méně než 20 kilometrů za hodinu v obci nebo o méně než 30 kilometrů za hodinu mimo obec.

Za dva body má být nedovolená jízda po tramvajovém pásu, porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, ale také převážení malých dětí bez autosedaček. Jeden bod by dostali řidiči například za neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu a špatné osvětlení vozidla.