Podle Noska by Blankou denně mohlo projet kolem 60 tisíc aut, zhruba polovina z nich by pak pokračovala ulicí V Holešovičkách. Tam by tak denně projíždělo až kolem 90 tisíc automobilů. "To musíme řešit, jak nejrychleji to jde. Rozhodně odmítám čekat 15 nebo 30 let, až se podaří postavit navazující tunel podle původního plánu," řekl Nosek na úterním Žofínském fóru.

Ulice V Holešovičkách

Ulice V Holešovičkách

FOTO: Jan Kočvara, Mapy.cz

Zahloubení by mělo navázat na budovaný tunelový komplex Blanka, který má být hotov v roce 2014. "V ulici V Holešovičkách svedeme naprostou většinu aut pod zem. Pod současnou silnicí vznikne tunel se čtyřmi pruhy, na povrchu zůstane jen cyklostezka, jeden pruh pro auta, a z dnešní dálnice se tak opět stane městská třída," uvedl Nosek.

Automobily by tak z Holešoviček pokračovaly po Liberecké, Kbelské a Průmyslové ulici, a tím by byl provizorně dokončen vnitřní okruh. Kvůli tomu je ale nutné vybudovat v Hloubětíně dvě mimoúrovňové křižovatky, a to u křížení Kbelské s Kolbenovou a Poděbradskou ulicí.

Obchvat za 7 až 9 miliard

Celkové náklady na provizorní dokončení obchvatu v severovýchodní části města Nosek vyčíslil na sedm až devět miliard korun, hotovo by mohlo být do pěti let. Obchvat by pomohl zklidnit dopravu v centru metropole.

Praha původně počítala s tím, že na tunelový komplex Blanka naváže další úsek od Pelc Tyrolky, přes Balabenku až ke Štěrboholské radiále. Výstavba úseku, který by byl částečně veden v tunelech, by ale stála přes 40 miliard korun. Na to nemá město peníze. Podmínkou výstavby tohoto úseku je navíc dokončení vnějšího okruhu u Suchdolu.