Dvěma členkám Fischerova volebního výboru ministerstvo vytklo nesrovnalosti ve jménech, neboť jejich znění uvedené u kandidatury je odlišné od podoby uložené v registru obyvatel.

Zeman pak v rámci kandidatury uvedl jiné místo trvalého pobytu, než má vedeno v tomtéž registru. Jeho volební výbor zároveň opomněl přidat potvrzení banky o pohybech na volebním účtu.

Potvrzení o zřízení volebního účtu nedodala podle ministerstva další z kandidátek, Jana Bobošíková.

Dalším kandidátům ministerstvo shodně vyčetlo, že nepřipojili petici s podpisy alespoň 50 000 občanů nebo nominaci od zákonodárců.

Například advokátka Klára Samková podala kandidaturu se 128 podpisy, Petr Cibulka jich připojil pouze 319. Někteří z kandidátů tuto podmínku ignorovali zcela a vesměs nesplnili ani další povinnosti spojené s kandidaturou.