Opatření se podle ní týká i osob s částečným invalidním důchodem. "Jejich minimální měsíční pojistné na sociální zabezpečení se sníží z dosavadních 997 Kč na 499 Kč měsíčně," uvedla Prejdová.

Dodala, že navíc ti, jejichž příjem bude v roce 2004 nižší než 40 410 Kč, nebudou povinni odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

V období od letošního ledna do nabytí účinnosti tohoto zákona bude Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) považovat výše uvedené osoby za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. "V případě, že těmto lidem vznikne za uvedené období přeplatek na zálohách na pojistném, dostanou ho zpět. Případný nedoplatek nebude ČSSZ považovat za dluh a penále promine," konstatovala Prejdová. Tuto zákonnou úpravu však ještě čeká projednání Senátem a podpis prezidenta republiky.