„Česká republika udělá vše pro to, aby rozpočtové škrty neměly výraznější dopady na naše politické a vojenské ambice,“ řekl Nečas v pondělí při závěru výročního zasedání Parlamentního shromáždění NATO.

Uvedl, že si je Česko vědomo úkolů, které musí v rámci NATO plnit a všechny závazky plynoucí z členství ctí, třebaže hlavní prioritou země zůstává stabilizace veřejných financí. „Bezpečnost a ekonomický rozvoj jsou dvě na sobě závislé proměnné,“ poznamenal.

Nečas také na zasedání pochválil českou armádu za její účast v zahraničních operacích. „Česká armáda je neporovnatelná s tou před 10 lety,“ řekl.

Rasmussen: Musíme zastavit pokles

Na ekonomické téma v Praze hovořil také generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen. Upozornil, že výdaje na obranu globálně klesají, třebaže je zapotřebí jak hospodářská obnova, tak obnova obrany. „Musíme zastavit pokles a poté tento trend zvrátit,“ poznamenal.

Upozornil, že by se obranným sekcím měla ve státních rozpočtech věnovat větší pozornost. „Svoboda není zadarmo a jakékoliv rozhodnutí směřujících ke zlepšení hospodářského stavu nás nesmí přinést do jiné krize, krize bezpečnosti,“ řekl. Vlády podle něj musí pokračovat v investicích do reálné bezpečnosti.