Jednání Parlamentního shromáždění NATO, poradního orgánu aliance, v sobotu v pražském Kongresovém centru pokračuje druhý den. Delegáti z parlamentů členských zemí aliance ve výborech debatují o aktuálních bezpečnostních výzvách a problémech ve světě.

Vondra v úvodním vystoupení zdůraznil, že NATO musí zůstat silné, aby mohlo plnit svou základní roli, tedy poskytovat kolektivní obranu členům. "Někdo může mluvit o potřebě znovu definovat účel NATO. Tady bych byl konzervativní a varoval před podobnými pokusy," prohlásil Vondra. Redefinování smyslu aliance byl podle něj úkol pro 90. léta a minulou dekádu a podařil se. "NATO už se úspěšně transformovalo a jeho základní úkol se nezměnil," zdůraznil ministr.

Aby se členské země mohly zapojit do kolektivní obrany, musí být schopné individuální obrany a ani v době rozsáhlých škrtů obranných výdajů na bezpečnost nerezignovat. Finanční krize západních zemí podle Vondry nezmizí přes noc a každý odpovědný politik si to musí uvědomovat.

Podle Vondry bude mít mezinárodní spolupráce v rámci NATO smysl jedině, pokud se některé země pouze "nepovezou zdarma" či nepodkopou alianční jednotu. "Musíme se zaměřit na oblasti, kde lze dosáhnout zlepšení schopností, a ne pouze šetřit," podotkl ministr. Připomněl české zaměření na obranu proti zbraním hromadného ničení, vrtulníky a vznikající výcvikové středisko pilotů a logistiku.