"Demolice uvedeného domu by podle názoru ústavu znamenala překročení platné právní normy, kterou je vládní nařízení č. 66/1971 o památkové rezervaci v hlavním městě Praze," uvedl Martin Mádl z Ústavu dějin umění. Resort podle ústavu zároveň nevyužil možnosti zabezpečit před nevhodnými změnami horní úsek Václavského náměstí.

Odborníci z ústavu upozorňují, že dům vykazuje historické, kulturní, architektonické i urbanistické kvality, a je proto oprávněn stát se kulturní památkou. Navíc se domnívají, že zdůvodnění rozhodnutí neprohlásit dům památkou nezaštítila odborná autorita.

Resort bude o domu rozhodovat poněkolikáté

Zda bylo rozhodnutí ministerstva kultury v souladu s právem, bude posuzovat rozkladová komise resortu. Ministryně kultury Alena Hanáková (TOP 09 a STAN) po ní chce zhodnotit i to, zda bylo rozhodnutí dostatečně odůvodněno. Resort tak o osudu domu bude rozhodovat již poněkolikáté, rozkladová komise se bude případem zabývat podruhé. V době, kdy bude komise rozhodnutí posuzovat, se na dům vztahuje památková ochrana.

"Ochrana kulturních statků by měla být hlavním smyslem činnosti ministerstva," upozornil ústav. Rozhodnutí ministerstva dům čp. 1601/II památkou neprohlásit ústav "nicméně v žádném případě nechápe jako souhlas s demolicí" uvedeného domu. K ústavu se připojila také Uměleckohistorická společnost, která ministerstvu návrh na prohlášení domu za památku podala.

Zbourat dům v památkové rezervaci umožnil loni památkový odbor magistrátu. Památkáři z ministerstva kultury sice shledali jeho stanovisko jako nezákonné a o půl roku později je zrušili, to bylo ale už pozdě, protože tak bylo možné učinit jen do dvou měsíců. Když byl loni záměr investora s domem zveřejněn, vyvolal nesouhlas některých odborníků na památkovou péči, proti projektu se i demonstrovalo.